Wiadomości z Pyskowic

XXIX sesja Rady Miejskiej w Pyskowicach

 • Dodano: 2021-03-22 09:30

W czwartek, 25 marca br., w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego (parter) o godz. 15.30, odbędzie się XXIX sesja Rady Miejskiej w Pyskowicach. W związku z przeciwdziałaniem epidemii koronawirusa obowiązywać będą  szczególne środki ostrożności.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Informacja w sprawie protokołu z XXVIII sesji Rady Miejskiej.
 4. Informacja Burmistrza Miasta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym, informacja z wykonania uchwał Rady Miejskiej oraz informacja o projektach uchwał przygotowywanych w Urzędzie Miejskim na kolejną sesję Rady Miejskiej.
 5. Informacja Przewodniczącej Rady o złożonych interpelacjach i zapytaniach radnych - sprawy bieżące.
 6. Zapoznanie się ze sprawozdaniem Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach z oceny stanu bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego w powiecie gliwickim za 2020 rok.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Pyskowickiego Budżetu Obywatelskiego (druk nr 306).
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na czas oznaczony nie dłuższy niż 3 lata (druk nr 302).
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Pyskowice (druk nr 304).
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy terenowi zieleni (druk nr 297).
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na czas oznaczony nie dłuższy niż 3 lata (druk nr 295).
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej (druk nr 296).
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zabudowanej nieruchomości gruntowej (druk nr 299).
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych (druk nr 298).
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie dokonania zmian budżetu miasta na 2021 r. (druk nr 300).
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2027 (druk nr 301).
 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania radnego Andrzeja Bąka w skład Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Pyskowicach (druk nr 303).
 18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku Grona Pedagogicznego Szkoły Podstawowej nr 3 w Pyskowicach (druk nr 305).
 19. Sprawy organizacyjne.
 20. Zamknięcie sesji.

Następna informacja

Zobacz także

Dodaj komentarz

Wyrażam zgodę na publikację postu w formie komentarza zgodnie z obowiązującym Regulaminem.

powiadamiaj o odpowiedziach na komentarz.

dodaj mój adres do newslettera.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.