Wiadomości z Pyskowic

XXIX sesja Rady Miejskiej w Pyskowicach

 • Dodano: 2021-03-22 09:30

W czwartek, 25 marca br., w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego (parter) o godz. 15.30, odbędzie się XXIX sesja Rady Miejskiej w Pyskowicach. W związku z przeciwdziałaniem epidemii koronawirusa obowiązywać będą  szczególne środki ostrożności.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Informacja w sprawie protokołu z XXVIII sesji Rady Miejskiej.
 4. Informacja Burmistrza Miasta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym, informacja z wykonania uchwał Rady Miejskiej oraz informacja o projektach uchwał przygotowywanych w Urzędzie Miejskim na kolejną sesję Rady Miejskiej.
 5. Informacja Przewodniczącej Rady o złożonych interpelacjach i zapytaniach radnych - sprawy bieżące.
 6. Zapoznanie się ze sprawozdaniem Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach z oceny stanu bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego w powiecie gliwickim za 2020 rok.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Pyskowickiego Budżetu Obywatelskiego (druk nr 306).
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na czas oznaczony nie dłuższy niż 3 lata (druk nr 302).
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Pyskowice (druk nr 304).
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy terenowi zieleni (druk nr 297).
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na czas oznaczony nie dłuższy niż 3 lata (druk nr 295).
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej (druk nr 296).
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zabudowanej nieruchomości gruntowej (druk nr 299).
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych (druk nr 298).
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie dokonania zmian budżetu miasta na 2021 r. (druk nr 300).
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2027 (druk nr 301).
 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania radnego Andrzeja Bąka w skład Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Pyskowicach (druk nr 303).
 18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku Grona Pedagogicznego Szkoły Podstawowej nr 3 w Pyskowicach (druk nr 305).
 19. Sprawy organizacyjne.
 20. Zamknięcie sesji.

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu Pyskowice.com.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również