Wiadomości z Pyskowic

XXIV Sesja Rady Miejskiej w Pyskowicach

  • Dodano: 2020-09-18 17:30, aktualizacja: 2020-09-18 23:44

W czwartek, 24 września br., w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego (parter) o godz. 15.30, odbędzie się XXIV sesja Rady Miejskiej w Pyskowicach. W związku z przeciwdziałaniem epidemii koronawirusa obowiązywać będą  szczególne środki ostrożności.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Informacja w sprawie protokołu z XXIII sesji Rady Miejskiej.
4. Informacja Burmistrza Miasta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym, informacja
    z wykonania uchwał Rady Miejskiej oraz informacja o projektach uchwał przygotowywanych w Urzędzie
    Miejskim na kolejną sesję Rady Miejskiej.
5. Informacja Przewodniczącej Rady o złożonych interpelacjach i zapytaniach radnych - sprawy bieżące.  
6. Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2020 roku.
7. Stopień realizacji inwestycji gminnych zaplanowanych w budżecie na 2020 r.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gliwickiemu na
   podejmowanie działań mających na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu się koronawirusa (COVID-19)
   (druk nr 245).
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przejęcia w sezonie 2020/2021 od Powiatu Gliwickiego
    zadania zimowego utrzymania dróg powiatowych zlokalizowanych na terenie Gminy Pyskowice (druk nr
   247).
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie dokonania zmian budżetu miasta na 2020 r. (druk nr 246).
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji (druk nr 243).
12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji (druk nr 244 ).
13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym
     Rady Miejskiej w Pyskowicach Panem Markiem Drobnickim (druk nr 242).
14. Sprawy organizacyjne.
15. Zamknięcie sesji.

Zobacz także

Dodaj komentarz

Wyrażam zgodę na publikację postu w formie komentarza zgodnie z obowiązującym Regulaminem.

powiadamiaj o odpowiedziach na komentarz.

dodaj mój adres do newslettera.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.