Ważne adresy i telefony Pyskowice

Telefon alarmowy

Numer telefonu

Pogotowie ratunkowe 999
32 233 29 98
Straż pożarna 998
32 233 22 20
Policja 997
32 233 29 97
Telefon alarmowy w sieciach komórkowych 112
Pogotowie gazowe 992
Pogotowie ciepłownicze 993
32 335 01 10
Pogotowie energetyczne 991
32 233 31 10
Pogotowie wod.-kan. 994
32 233 22 20
Straż miejska 986
32 332 60 06
32 332 60 07

Instytucje

Numer telefonu

Urząd Miasta 32 332 60 00
Urząd Skarbowy 32 339 66 00
Urząd Stanu Cywilnego 32 332 60 08
Powiatowy Urząd Pracy 32 231 18 41
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 32 233 23 55
Prokuratura rejonowa 32 780 91 00
Kuratiorium oświaty 32 255 21 15
ZUS 32 231 92 01