Pyskowice - portal miejski Pyskowice.com.pl

Wiadomości z Pyskowic

XL sesja Rady Miejskiej

 • Dodano: 2017-10-23 10:00

W czwartek 26 października br., w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego (parter) o godz. 14.30, odbędzie się XL sesja Rady Miejskiej w Pyskowicach.

Porządek obrad:

I. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

II. Przedstawienie porządku obrad.

III. Przyjęcie protokołu z XXXIX sesji Rady Miejskiej.

IV. Informacja Burmistrza Miasta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym, informacja z wykonania uchwał Rady Miejskiej oraz informacja o projektach uchwał przygotowywanych w Urzędzie Miejskim na kolejną sesję Rady Miejskiej.

V. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.

VI. Aktualna sytuacja Szpitala w Pyskowicach.

VII. Informacja Przewodniczącej Rady Miejskiej oraz Burmistrza Miasta Pyskowice dot. analizy oświadczeń majątkowych.

VIII. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

 1. zawierania z gminą Tarnowskie Góry porozumień dotyczących organizowania nauki religii w grupach międzyszkolnych lub punktach katechetycznych (druk nr 310),
 2. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gliwickiemu na zakup myjni automatycznej do pracowni endoskopowej dla Szpitala w Pyskowicach sp. z o.o (druk nr 311),
 3. wykazu jednostek utworzonych (prowadzonych) przez gminę Pyskowice (druk nr 308),
 4. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu gminy Pyskowice w rejonie Zaolszan (druk nr 314),
 5. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego (druk nr 315),
 6. aktualizacji i przyjęcia do realizacji "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Pyskowice" (druk nr 313),
 7. zmiany uchwały nr XV/104/2015 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej i ustalenia dziennych stawek opłaty targowej na terenie Gminy Pyskowice (druk nr 309),
 8. zmiany uchwały nr XXXII/243/2017 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia "Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pyskowice" (druk nr 307),
 9. przekazania Miastu Chorzów w 2017 roku zadania w zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami (druk nr 316),
 10. dokonania zmian budżetu miasta na 2017 r. (druk nr 312).

IX. Sprawy organizacyjne.

X. Zamknięcie sesji.

Najnowsze informacje z Pyskowic w Twojej skrzynce e-mail

Dodanie e-maila do bazy prenumeratorów oznacza akceptację regulaminu »

Dodaj komentarz

Wyrażam zgodę na publikację postu w formie komentarza zgodnie z obowiązującym Regulaminem.

powiadamiaj o odpowiedziach na komentarz.

dodaj mój adres do newslettera.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.