Pyskowice - portal miejski Pyskowice.com.pl

Wiadomości z Pyskowic

XL sesja Rady Miejskiej

 • Dodano: 2017-10-23 10:00

W czwartek 26 października br., w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego (parter) o godz. 14.30, odbędzie się XL sesja Rady Miejskiej w Pyskowicach.

Porządek obrad:

I. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

II. Przedstawienie porządku obrad.

III. Przyjęcie protokołu z XXXIX sesji Rady Miejskiej.

IV. Informacja Burmistrza Miasta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym, informacja z wykonania uchwał Rady Miejskiej oraz informacja o projektach uchwał przygotowywanych w Urzędzie Miejskim na kolejną sesję Rady Miejskiej.

V. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.

VI. Aktualna sytuacja Szpitala w Pyskowicach.

VII. Informacja Przewodniczącej Rady Miejskiej oraz Burmistrza Miasta Pyskowice dot. analizy oświadczeń majątkowych.

VIII. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

 1. zawierania z gminą Tarnowskie Góry porozumień dotyczących organizowania nauki religii w grupach międzyszkolnych lub punktach katechetycznych (druk nr 310),
 2. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gliwickiemu na zakup myjni automatycznej do pracowni endoskopowej dla Szpitala w Pyskowicach sp. z o.o (druk nr 311),
 3. wykazu jednostek utworzonych (prowadzonych) przez gminę Pyskowice (druk nr 308),
 4. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu gminy Pyskowice w rejonie Zaolszan (druk nr 314),
 5. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego (druk nr 315),
 6. aktualizacji i przyjęcia do realizacji "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Pyskowice" (druk nr 313),
 7. zmiany uchwały nr XV/104/2015 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej i ustalenia dziennych stawek opłaty targowej na terenie Gminy Pyskowice (druk nr 309),
 8. zmiany uchwały nr XXXII/243/2017 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia "Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pyskowice" (druk nr 307),
 9. przekazania Miastu Chorzów w 2017 roku zadania w zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami (druk nr 316),
 10. dokonania zmian budżetu miasta na 2017 r. (druk nr 312).

IX. Sprawy organizacyjne.

X. Zamknięcie sesji.

Dodaj komentarz

Wyrażam zgodę na publikację postu w formie komentarza zgodnie z obowiązującym Regulaminem.

powiadamiaj o odpowiedziach na komentarz.

dodaj mój adres do newslettera.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.