Wiadomości z Pyskowic

Porządek obrad XXX sesji Rady Miejskiej w Pyskowicach

 • Dodano: 2021-04-27 08:00, aktualizacja: 2021-04-26 08:56

W czwartek, 29 kwietnia br., w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego (parter) o godz. 15.30, odbędzie się XXX sesja Rady Miejskiej w Pyskowicach. W związku z przeciwdziałaniem epidemii koronawirusa obowiązywać będą  szczególne środki ostrożności.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Informacja w sprawie protokołu z XXIX sesji Rady Miejskiej.
 4. Informacja Burmistrza Miasta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym, informacja z wykonania uchwał Rady Miejskiej oraz informacja o projektach uchwał przygotowywanych w Urzędzie Miejskim na kolejną sesję Rady Miejskiej.
 5. Informacja Przewodniczącej Rady o złożonych interpelacjach i zapytaniach radnych - sprawy bieżące.
 6. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 2020, w tym informacja o działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
 7. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2020.
 8. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi za rok 2020.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Statutu Miejskiego Żłobka w Pyskowicach (druk nr 308).
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLVI/354/2018 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat za korzystania z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez gminę Pyskowice (druk nr 309).
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania leasingowego (druk nr 310).
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych na lata 2021-2024 będących w posiadaniu REMONDIS Aqua Toszek Sp z o.o. (druk nr 311).
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie dokonania zmian budżetu miasta na 2021r. (druk nr 317).
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2027 (druk nr 318).
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 16 marca 2021 r. na działalność Burmistrza Miasta Pyskowice (druk nr 312).
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 16 marca na dyrektorów publicznych szkół i przedszkoli oraz Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Pyskowicach (druk nr 313).
 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji (druk nr 314).
 18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji (druk nr 315).
 19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji (druk nr 316).
 20. Sprawy organizacyjne.
 21. Zamknięcie sesji.

Zobacz także

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu Pyskowice.com.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.