Wiadomości z Pyskowic

XXII sesja Rady Miejskiej w Pyskowicach

  • Dodano: 2020-06-23 10:45

W czwartek, 25 czerwca br., w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego (parter) o godz. 15.30, odbędzie się XXII sesja Rady Miejskiej w Pyskowicach. W związku z przeciwdziałaniem epidemii koronawirusa obowiązywać będą  szczególne środki ostrożności.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Informacja w sprawie protokołu z XXI sesji Rady Miejskiej.
4. Informacja Burmistrza Miasta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym, informacja z wykonania uchwał Rady Miejskiej oraz informacja o projektach uchwał przygotowywanych w Urzędzie Miejskim na kolejną sesję Rady Miejskiej.

5. Informacja Przewodniczącej Rady o złożonych interpelacjach i zapytaniach radnych - sprawy bieżące.
6. Wierzytelności i zobowiązania Gminy Pyskowice – skuteczność windykacji.
7. Rozpatrzenie raportu o stanie gminy Pyskowice za rok 2019 – debata nad przedstawionym raportem.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Pyskowice wotum zaufania (druk nr 219
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu miasta Pyskowice za rok 2019 (druk 222).

10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Pyskowice absolutorium z tytułu wykonania budżetu miasta za 2019 r. (druk nr 220).
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Pyskowice na rok szkolny 2020/2021 (druk nr 217).
12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zasad wsparcia dla podmiotów wynajmujących lokale użytkowe stanowiące zasoby gminne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (druk nr 221).

13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie dokonania zmian budżetu miasta na 2020 r. (druk nr 218).
14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie dokonania zmian budżetu miasta na 2020 r. (druk nr 223).
15. Rozpatrzenie projektu uchwały w ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie Statutu Miasta Pyskowice (druk nr 216).
16. Sprawy organizacyjne.
17. Zamknięcie sesji.

Następna informacja

Zobacz także

Dodaj komentarz

Wyrażam zgodę na publikację postu w formie komentarza zgodnie z obowiązującym Regulaminem.

powiadamiaj o odpowiedziach na komentarz.

dodaj mój adres do newslettera.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.