Wiadomości z Pyskowic

XXII sesja Rady Miejskiej w Pyskowicach

  • Dodano: 2020-06-23 10:45

W czwartek, 25 czerwca br., w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego (parter) o godz. 15.30, odbędzie się XXII sesja Rady Miejskiej w Pyskowicach. W związku z przeciwdziałaniem epidemii koronawirusa obowiązywać będą  szczególne środki ostrożności.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Informacja w sprawie protokołu z XXI sesji Rady Miejskiej.
4. Informacja Burmistrza Miasta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym, informacja z wykonania uchwał Rady Miejskiej oraz informacja o projektach uchwał przygotowywanych w Urzędzie Miejskim na kolejną sesję Rady Miejskiej.

5. Informacja Przewodniczącej Rady o złożonych interpelacjach i zapytaniach radnych - sprawy bieżące.
6. Wierzytelności i zobowiązania Gminy Pyskowice – skuteczność windykacji.
7. Rozpatrzenie raportu o stanie gminy Pyskowice za rok 2019 – debata nad przedstawionym raportem.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Pyskowice wotum zaufania (druk nr 219
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu miasta Pyskowice za rok 2019 (druk 222).

10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Pyskowice absolutorium z tytułu wykonania budżetu miasta za 2019 r. (druk nr 220).
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Pyskowice na rok szkolny 2020/2021 (druk nr 217).
12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zasad wsparcia dla podmiotów wynajmujących lokale użytkowe stanowiące zasoby gminne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (druk nr 221).

13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie dokonania zmian budżetu miasta na 2020 r. (druk nr 218).
14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie dokonania zmian budżetu miasta na 2020 r. (druk nr 223).
15. Rozpatrzenie projektu uchwały w ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie Statutu Miasta Pyskowice (druk nr 216).
16. Sprawy organizacyjne.
17. Zamknięcie sesji.

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu Pyskowice.com.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również