Wiadomości z Pyskowic

VIII sesja Rady Miejskiej w Pyskowicach

 • Dodano: 2019-05-29 12:00

W czwartek 30 kwietnia br., w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego (parter) o godz. 14.30, odbędzie się VIII sesja Rady Miejskiej w Pyskowicach.

Przypominamy, że w tygodniu, w którym w czwartek odbywa się sesja Rady Miejskiej, Burmistrz Miasta przyjmuje skargi i wnioski w godzinach 10.00-12.00, natomiast wyznaczeni pracownicy w godzinach 15.00-17.00.

Porządek posiedzenia:

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Informacja w sprawie protokołu z VII sesji Rady Miejskiej.
 4. Informacja Burmistrza Miasta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym, informacja z wykonania uchwał Rady Miejskiej oraz informacja o projektach uchwał przygotowywanych w Urzędzie Miejskim na kolejną sesję Rady Miejskiej.
 5. Informacja Przewodniczącej Rady o złożonych interpelacjach i zapytaniach radnych - sprawy bieżące.
 6. Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2018.
 7. Stan zaopatrzenia miasta w media (woda, gaz, energia elektryczna, energia cieplna) - stan obecny, potrzeby inwestycyjne i modernizacyjne.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy części nieruchomości gruntowej (druk nr 85).
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie podjęcia przez Rząd RP skutecznych działań wpływających na poprawę jakości powietrza w Polsce (druk nr 80).
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem Gliwickim w sprawie powierzenia Gminie Pyskowice prowadzenia zadania pn. "Naprawa schodów i murku oporowego w pasie drogowym ul. Powstańców Śląskich wraz z remontem chodnika" (druk nr 81).
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie dokonania zmian budżetu miasta na 2019 r. (druk nr 82).
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2027 (druk nr 83).
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego (druk nr 84).
 14. Sprawy organizacyjne.
 15. Zamknięcie sesji.

Dodaj komentarz

W związku z nadchodzącą ciszą wyborczą, możliwość komentowania artykułów na naszej stronie zostanie tymczasowo zablokowana.
Dziękujemy za zrozumienie i zachęcamy do powrotu do dyskusji po zakończeniu ciszy wyborczej.

Czytaj również