Wiadomości z Pyskowic

Ostrzeżenie dotyczące ptasiej grypy

 • Dodano: 2021-11-15 10:30

W związku z wystąpieniem ogniska zjadliwej ptasiej grypy w miejscowości Kopienica, w gminie Zbrosławice, w powiecie tarnogórskim, Powiatowy Lekarz Weterynarii (PLW) w Gliwicach informuje, że strefy zagrożona i zapowietrzona częściowo znajdują się w powiecie gliwickim.

Jak poinformował PLW 10 listopada przewidywany obszar zapowietrzony w powiecie gliwickim występuje w gminie Wielowieś, miejscowość Sieroty – tylko część Chwoszcz.

Przewidywany obszar zagrożony:

 • w powiecie gliwickim, w gminie Wielowieś miejscowości: Borowiany, Raduń, Kieleczka, Czarków, Radonia, Wielowieś, Błażejowice, Świbie, Wiśnicze, Gajowice, Zacharzowice, Sieroty –bez części Chwoszcz;
 • w powiecie gliwickim, w gminie Pyskowice, miejscowość Pyskowice;
 • w powiecie gliwickim, w gminie Toszek, miejscowości: miasto Toszek, Ciochowice, Pisarzowice, Kotliszowice, Wilkowiczki, Pniów, Paczyna, Paczynka.
 • Jednocześnie Powiatowy Lekarz Weterynarii w Gliwicach przypomina o przewidywanych nakazach i zakazach, które bedą opublikowane w rozporządzeniu Wojewody Śląskiego w związku z zaistniałą sytuacją.

Na obszarze zapowietrzonym nakazuje się:

1) utrzymywanie drobiu lub innych ptaków w odosobnieniu, w kurnikach lub innych zamkniętych obiektach budowlanych lub innym miejscu w gospodarstwie w sposób:

 • uniemożliwiający kontakt z drobiem lub innymi ptakami utrzymywanymi w innych gospodarstwach,
 • ograniczający ich kontakt z dzikimi ptakami;

2) niezwłoczne oczyszczenie i odkażenie miejsc przebywania drobiu oraz miejsc przechowywania i przetwarzania zwłok drobiu, produktów drobiarskich, paszy dla drobiu oraz usuwanie zwłok drobiu lub
innych ptaków;

3) niezwłoczne czyszczenie i odkażanie środków transportu wykorzystywanego do transportu drobiu lub

 • innych ptaków, ich mięsa, paszy, ściółki lub nawozów naturalnych, innych środków transportu
 • wjeżdżających do gospodarstwa lub z niego wyjeżdżających oraz innych przedmiotów lub substancji, które
 • mogły zostać skażone wirusem wysoce zjadliwej grypy ptaków;

4) stosowanie środków bezpieczeństwa biologicznego przez osoby wchodzące oraz wychodzące z gospodarstwa, w którym utrzymywany jest drób, w szczególności odkażanie rąk i obuwia;

5) wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed wjazdami i wyjazdami do i z gospodarstw utrzymujących drób oraz utrzymanie ich w stanie zapewniającym skuteczne działanie środka dezynfekcyjnego;

6) posiadaczowi zwierząt:

 • prowadzenie wykazu osób wchodzących do gospodarstwa lub z niego wychodzących, z wyłączeniem
 • pomieszczeń mieszkalnych,
 • niezwłoczne informowanie właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii o zwiększonej
 • zachorowalności lub śmiertelności lub znacznym obniżeniu produkcyjności zwierząt utrzymywanych
 • w gospodarstwie,
 • zgłaszanie miejsc, w których przebywają zwierzęta z gatunków wrażliwych na wysoce zjadliwą grypę
 • ptaków, właściwemu miejscowo powiatowemu lekarzowi weterynarii.

Na obszarze zapowietrzonym zakazuje się:

1) wyprowadzania z gospodarstwa, gdzie jest utrzymywany drób oraz wprowadzania do gospodarstwa drobiu lub innych ptaków oraz ssaków;

2) wywożenia lub rozrzucania ściółki lub nawozów naturalnych z gospodarstw, gdzie jest utrzymywany drób;

3) organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów, gdzie są gromadzone drób lub inne ptaki;

4) wypuszczania drobiu lub innych ptaków w celu odtworzenia zasobów ptactwa łownego;

5) przemieszczania i transportu drobiu lub innych ptaków, w tym piskląt jednodniowych, drobiu odchowanego do rozpoczęcia nieśności, a także ich zwłok i jaj z gospodarstw znajdujących się na obszarze
zapowietrzonym bez zgody właściwego miejscowo lekarza weterynarii;

6) transportu mięsa drobiowego z rzeźni, zakładów rozbioru oraz chłodni, chyba że mięso to zostało
pozyskane:

 • z drobiu pochodzącego spoza obszaru zapowietrzonego oraz nie było przechowywane i transportowane
 • z mięsem drobiowym pozyskanym z drobiu pochodzącego z obszaru zapowietrzonego, lub
 • co najmniej 21 dni przed dniem prawdopodobnego wprowadzenia wirusa wysoce zjadliwej grypy
 • ptaków (HPAI) do gospodarstwa oraz było przechowywane i transportowane z mięsem drobiowym
 • pozyskanym nie później niż na 21 dni przed dniem prawdopodobnego wprowadzenia wirusa wysoce
 • zjadliwej grypy ptaków (HPAI) do gospodarstwa z drobiu pochodzącego z obszaru zapowietrzonego.

2. Środka określonego w ust. 1 w pkt 1 nie stosuje się w odniesieniu do ssaków utrzymywanych wyłącznie w pomieszczeniach mieszkalnych, niemających kontaktu z drobiem i innymi ptakami oraz niemających dostępu do klatek lub miejsc, w których są utrzymywane drób lub inne ptaki.

3. Środków określonych w ust. 1 w pkt 5 i 6 nie stosuje się w odniesieniu do transportu przez obszar zapowietrzony drogami lub koleją bez rozładunku lub zatrzymywania się

Na obszarze zagrożonym nakazuje się:

1) niezwłoczne czyszczenie i odkażanie środków transportu i sprzętu wykorzystywanego do transportu drobiu lub innych ptaków, ich mięsa, paszy, ściółki lub nawozów naturalnych oraz innych przedmiotów lub substancji, które mogły zostać skażone wirusem wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI);

2) stosowanie środków bezpieczeństwa biologicznego przez osoby wchodzące oraz wychodzące z gospodarstwa, w którym utrzymywany jest drób, w szczególności odkażanie rąk i obuwia;

3) niezwłoczne informowanie właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii o zwiększonej zachorowalności lub śmiertelności lub znacznym obniżeniu produkcyjności zwierząt utrzymywanych
w gospodarstwie.

Na obszarze zagrożonym zakazuje się:

1) wyprowadzania z gospodarstw, gdzie jest utrzymywany drób oraz wprowadzania do gospodarstwa drobiu lub innych ptaków oraz ssaków bez zgody właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii;

2) przemieszczania i transportu drobiu lub innych ptaków, w tym piskląt jednodniowych, drobiu odchowanego do rozpoczęcia nieśności i jaj bez zgody właściwego miejscowo powiatowego lekarza
weterynarii;

3) wywożenie lub rozrzucanie ściółki lub nawozów naturalnych z gospodarstw gdzie jest utrzymywany drób bez zgody właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii;

4) organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów, gdzie są gromadzone drób lub inne ptaki;

5) wypuszczanie drobiu lub innych ptaków w celu odtworzenia zasobów ptactwa łownego.

2. Środka określonego w ust. 1 w pkt 1 nie stosuje się w odniesieniu do ssaków utrzymywanych wyłącznie w pomieszczeniach mieszkalnych, niemających kontaktu z drobiem i innymi ptakami oraz niemających dostępu do klatek lub miejsc, w których są utrzymywane drób lub inne ptaki.

3. Środka określonego w ust. 1 w pkt 2 nie stosuje się w odniesieniu do transportu przez obszar zagrożony drogami lub koleją bez rozładunku lub zatrzymywania się.

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu Pyskowice.com.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również