Wiadomości z Pyskowic

Fundusz Solidarności z Ukrainą. Dotacje na działania integracyjne

  • Dodano: 2023-02-17 06:30, aktualizacja: 2023-02-16 19:06

W imieniu Fundacji Batorego zaprasza się organizacje społeczne, które podejmują działania na rzecz adaptacji i integracji uchodźców i uchodźczyń w środowisku lokalnym do składania wniosków o dotację z Funduszu Solidarności z Ukrainą.

Dotacje w wysokości maksymalnie do 60 000 zł otrzymać można na:

  • działania w społecznościach lokalnych, które służą integracji, wzajemnemu poznaniu się i budowaniu zaufania między osobami uciekającymi przed wojną i społecznością przyjmującą,
  • działania integrujące i włączające osoby i grupy z doświadczeniem uchodźstwa szczególnie narażone na dyskryminację i nierówne traktowanie ze względu na pochodzenie etniczne i narodowe, płeć, tożsamość płciową, orientację psychoseksualną, wiek, niepełnosprawność, etc.;
  • działania skierowane do społeczności przyjmującej np. działania informacyjne i aktywizujące z udziałem lokalnych wspólnot, diaspory ukraińskiej i środowisk migrantów/ek w Polsce, działania z zakresu edukacji międzykulturowej, przeciwdziałające uprzedzeniom, dyskryminacji i zapobiegające konfliktom, a także rozwiązujące konflikty i łagodzące napięcia np. mediacje.

Uwaga! W konkursie nie są wspierane zajęcia w ramach edukacji szkolnej i kursy językowe (jako główne lub jedyne działanie) ani jednorazowe wydarzenia (np. festiwale, festyny, konferencje).

Budżet konkursu to 1,5 miliona złotych.

Wnioski przyjmowane są wyłącznie (link) w internetowym systemie składania wniosków do 28 lutego 2023. Jedna organizacja może złożyć jeden wniosek. Czas realizacji działań finansowanych z dotacji nie może być krótszy niż 6 miesięcy i dłuższy niż 12 miesięcy, w okresie od 1 maja 2023 do 30 kwietnia 2024.

Podgląd formularza wniosku (link) w wersji pdf.

Więcej informacji o konkursie na stronie (link) Funduszu solidarności z Ukrainą.

Kontakt:

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu Pyskowice.com.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również