Sprawy urzędowe: Zameldowanie

Chcesz się zameldować w Pyskowicach? Nie wiesz, czym jest obowiązek meldunkowy? Potrzebujesz uzyskać zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały lub czasowy? Zastanawiasz się, jak kogoś wymeldować? Sprawdź, jak rozwiązać sprawy związane z zameldowaniem w Pyskowicach.

Jak rozwiązać sprawy związane z zameldowaniem w Pyskowicach?

Wniosek o zameldowanie należy złożyć najpóźniej w 30. dniu przybycia do miejsca zamieszkania przez internet (za pomocą ePUAP) lub osobiście w urzędzie. Do wniosku należy dołączyć niezbędną dokumentację. W jej skład może wchodzić m.in. decyzja administracyjna, orzeczenie sądu, umowa np. najmu, czy inny dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu. Zgłoszenia pobytu stałego lub pobytu czasowego może dokonać właściciel lub pełnomocnik.

Urzędnik dokonuje zameldowania na pobyt stały lub pobyt czasowy niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia, zwłaszcza jeżeli dołączone są konieczne dokumenty. Jeżeli z kolei konieczne będzie postępowanie administracyjne to termin ten może wydłużyć się nawet do 2 miesięcy.

Po zameldowaniu na pobyt stały, zaświadczenie o zameldowaniu wydawane jest z urzędu. Z kolei w przypadku meldunku na pobyt czasowy zaświadczenie wydawane jest na prośbę zgłaszającego. Także jeżeli złożyłeś wniosek o zameldowanie w Pyskowicach na pobyt stały to nie musisz oddzielnie zgłaszać chęci otrzymania stosownego dokumentu.

Co do zasady nie trzeba meldować dzieci. Jeśli jesteś obywatelem Polski i Twoje dziecko również przyszło na świat na terenie naszego kraju to kierownik urzędu stanu cywilnego sporządzający akt urodzenia, z urzędu zamelduje twoje dziecko.