Sprawy urzędowe: Dowód osobisty

Twój dowód osobisty właśnie się kończy? Ukończyłeś 18 lat i chcesz otrzymać swój dokument tożsamości? Nie wiesz, jak wygląda złożenie wniosku o nowy dokument w Pyskowicach? Chcesz mieć e-dowód z certyfikatem podpisu osobistego? Jest to prostsze niż myślisz. Zobacz, jak uzyskać dowód w Pyskowicach.

Jak rozwiązać sprawy związane z dowodem osobistym w Pyskowicach?

Dowód osobisty to bardzo ważny dokument, który nie tylko potwierdza tożsamość danej osoby, ale także weryfikuje posiadanie obywatelstwa polskiego.

Wniosek o dowód można złożyć 30 dni przed datą 18. urodzin. Z kolei jeśli twój obecny dowód osobisty traci ważność, to wniosek należy złożyć co najmniej 30 dni przed upływem terminu ważności.

By uzyskać dowód osobisty musisz wypełnić wniosek o wydanie dowodu osobistego w Pyskowicach, dołączyć aktualną fotografię o wymiarach 35 mm x 45 mm (nie starszą niż 6 miesięcy) przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej bez nakrycia głowy (nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania jest dopuszczalne, jednak cały owal twarzy oraz linia uszu muszą być odsłonięte), bez okularów z ciemnymi szkłami ani innych rzeczy, które utrudniają właściwe rozpoznanie. Nowy dowód osobisty wydaje dowolny organ gminy - nie musi być to gmina, w którym dana osoba jest zameldowana. Należy jednak pamiętać, że odbiór dokumentu odbywa się w tym samym miejscu, gdzie nastąpiło złożenie wniosku o wydanie dowodu.

Na wydanie dowodu osobistego czeka się 30 dni.