Wiadomości z Pyskowic

XXXII sesja Rady Miejskiej w Pyskowicach

 • Dodano: 2021-06-22 09:30

W czwartek, 24 czerwca br., w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego (parter) o godz. 15.30, odbędzie się XXXII sesja Rady Miejskiej w Pyskowicach. W związku z przeciwdziałaniem epidemii koronawirusa obowiązywać będą  szczególne środki ostrożności.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Informacja w sprawie protokołu z XXXI sesji Rady Miejskiej.
 4. Informacja Burmistrza Miasta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym, informacja z wykonania uchwał Rady Miejskiej oraz informacja o projektach uchwał przygotowywanych w Urzędzie Miejskim na kolejną sesję Rady Miejskiej.
 5. Informacja Przewodniczącej Rady o złożonych interpelacjach i zapytaniach radnych - sprawy bieżące.
 6. Wierzytelności i zobowiązania Gminy Pyskowice – skuteczność windykacji.
 7. Raport o stanie gminy Pyskowice za rok 2020 – debata nad przedstawionym raportem.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Pyskowice wotum zaufania (druk nr 331).
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu miasta Pyskowice za rok 2020 (druk 329).
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Pyskowice absolutorium z tytułu wykonania budżetu miasta za 2020 r.  (druk nr 332).
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Pyskowice na rok szkolny 2021/2022 (druk nr 335).
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XXVIII/283/2021 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie zasad udzielania w 2021 roku dotacji celowej na pokrycie kosztów zmiany systemów grzewczych (druk nr 330).
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Pyskowice i przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu (druk nr 336).
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie dokonania zmian budżetu miasta na 2021 rok (druk nr 333).
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2027 (druk nr 334).
 16. Sprawy organizacyjne.
 17. Zamknięcie sesji.

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu Pyskowice.com.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również