Wiadomości z Pyskowic

Teraz nabór, potem wybory. Władze Pyskowic czekają na kandydatury ławników

  • Dodano: 2023-05-11 06:00, aktualizacja: 2023-05-10 20:26

31 grudnia 2023 r. upływa kadencja ławników. W związku z tym Rada Miejska w Pyskowicach najpóźniej w październiku dokona wyboru nowego składu na okres 2024 – 2027. Zgłoszenia kandydatów przyjmuje Biuro Rady Miejskiej (budynek Urzędu Miejskiego w Pyskowicach) do 30 czerwca br.

Nabór dotyczy osób gotowych do orzekania w Sądzie Okręgowym w Gliwicach (3 ławników) oraz w Sądzie Rejonowym w Gliwicach (3 ławników, w tym 2 ławników do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy).

Kto może zostać kandydatem?

Zgodnie z przepisami ławnikiem może być osoba: z obywatelstwem polskim i korzystająca z pełni praw cywilnych i obywatelskich, nieskazitelnego charakteru, w przedziale wieku 30 – 69 lat, związana z terytorialnie z miejscem kandydowania je (jest zatrudniona, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w nim co najmniej rok), zdolna, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika, posiadająca co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe. Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.

Kandydatów na ławników mogą zgłaszać radzie miasta prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych, oraz co najmniej 50 obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.

Kandydatury należy składać na specjalnej karcie zgłoszenia, której wzór zawarty jest w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz. U. z 2011 r. nr 121, poz. 693). Formularz dostępny jest również na stronie www.gov.pl/sprawiedliwosc, www.bip.pyskowice.pl, oraz www.pyskowice.pl/Dla mieszkańców/Wybory na ławników 2024 – 2027.

Szczegółowych informacji w sprawie wyboru ławników udziela oraz zgłoszenia w godzinach pracy Urzędu Miejskiego przyjmuje Biuro Rady Miejskiej w Pyskowicach ul. Strzelców Bytomskich 3 – budynek Urzędu Miejskiego pok. 230 (I piętro) tel. 32 332-60-60.

Więcej informacji oraz niezbędne formularze i oświadczenia na stronie www.pyskowice.pl/Dla mieszkańców/Wybory na ławników 2024 – 2027.

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu Pyskowice.com.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również