Wiadomości z Pyskowic

Styczniowa sesja rady miejskiej

 • Dodano: 2019-01-16 10:00

W czwartek 17 stycznia br., w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego (parter) o godz. 14.30, odbędzie się IV sesja Rady Miejskiej w Pyskowicach. Przypominamy, że w tygodniu, w którym w czwartek odbywa się sesja Rady Miejskiej, Burmistrz Miasta przyjmuje skargi i wnioski w godzinach 10.00-12.00, natomiast wyznaczeni pracownicy w godzinach 15.00-17.00.

Porządek obrad

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Informacja w sprawie protokołu z III sesji Rady Miejskiej.
 4. Informacja Burmistrza Miasta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym, informacja z wykonania uchwał Rady Miejskiej oraz informacja o projektach uchwał przygotowywanych w Urzędzie Miejskim na kolejną sesję Rady Miejskiej.
 5. Informacja Przewodniczącej Rady o złożonych interpelacjach i zapytaniach radnych - sprawy bieżące.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia miejsca realizacji obowiązku szkolnego uczniów oddziałów klas szóstych Szkoły Podstawowej nr 4 i Szkoły Podstawowej nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi w Pyskowicach w latach szkolnych 2019/2020 -2021/2022 (druk nr 39).
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem Gliwickim w sprawie finansowania Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Pyskowicach przez Powiat Gliwicki w 2019 roku (druk nr 46).
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa własności nieruchomości (druk nr 40).
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej (druk nr 41).
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych (druk nr 42).
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Pyskowice oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty (druk nr 43).
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej oraz planów pracy stałych komisji Rady na rok 2019 (druk nr 44).
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia składu Pocztu Sztandarowego spośród radnych Rady Miejskiej w Pyskowicach (druk nr 45).
 14. Sprawy organizacyjne.
 15. Zamknięcie sesji.


Źródło: UM Pyskowice

Dodaj komentarz

Wyrażam zgodę na publikację postu w formie komentarza zgodnie z obowiązującym Regulaminem.

powiadamiaj o odpowiedziach na komentarz.

dodaj mój adres do newslettera.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.