Wiadomości z Pyskowic

Rewaloryzacja Parku Miejskiego

  • Dodano: 2018-04-18 13:30

16 kwietnia br. Gmina Pyskowice podpisała umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie zadania pn. Rewaloryzacja Parku Miejskiego w Pyskowicach w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Priorytet: II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Działanie: 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego.

Koszt całego projektu: 3.809.519,87 zł (dofinansowanie 85% tj. 3.238.091,88 zł). W ramach rewaloryzacji parku miejskiego przewiduje się m.in.: zagospodarowanie terenów zielonych, wykonanie siłowni zewnętrznej, miejsc piknikowo-grillowych, tras: nordic walking oraz dla rolkarzy, ścieżki na pomostach nad terenem podmokłym, wybiegu dla psów, skwerów wypoczynkowych, schodów terenowych, ławek, koszy na śmieci, stojaków na rowery, tablic informacyjnych, toalety półautomatycznej, oświetlenia parkowego, monitoringu. Termin realizacji: do końca 2018 roku.

Więcej nt. tego zadania, a także innych zadań dofinansowanych w ramach dotacji unijnych można przeczytać w zakładce: Projekty Unijne.

Dodaj komentarz

Wyrażam zgodę na publikację postu w formie komentarza zgodnie z obowiązującym Regulaminem.

powiadamiaj o odpowiedziach na komentarz.

dodaj mój adres do newslettera.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.