Wiadomości z Pyskowic

Pyskowice: Budowa ulicy Lokalnej

  • Dodano: 2020-03-03 11:00

Pod koniec listopada 2019 r. została podpisana umowa na budowę ul. Lokalnej z firmą COLAS Polska Sp. z o. o., w ramach której powstanie nowa droga gminna.

Będzie ona spełniała funkcję północnej obwodnicy miasta oraz będzie dowiązana do istniejącej drogi zlokalizowanej przy terenach inwestycyjnych. Na budowę drogi pozyskana została dotacja rządowa w kwocie 2 626 782,00 zł  w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

W związku z projektowaną inwestycją zostaną wykonane:

- budowa drogi zbiorczej łączącej wykonaną ulicę Lokalną z ul. Wyzwolenia – 950 mb łącznie z odwodnieniem;
- budowa oświetlenia ulicznego w ciągu ulicy zbiorczej 1 050 mb;
- budowa skrzyżowania na włączeniu drogi zbiorczej do drogi powiatowej nr 2905S (ul. Wyzwolenia) wraz z odwodnieniem;
- budowa ciągu pieszo-rowerowego – 900 m;
- budowa rowu przydrożnego – 950 m;
- budowa zatok autobusowych – 4 szt.

Przewidywane ograniczenie tonażu: do 3,5 t.

Obecnie wykonawca jest w trakcie opracowywania i zatwierdzania projektu tymczasowej  organizacji ruchu. Ponadto trwają prace geodezyjne mające na celu wytyczenie drogi w terenie. Podczas realizacji zadania będzie zapewniony dojazd do ulic: Malinowej i Poziomkowej. Planowane zmiany organizacji ruchu będą podawane do publicznej wiadomości z odpowiednim wyprzedzeniem.

Na początku sierpnia br. planowany jest termin zakończenia inwestycji, której całkowity koszt to 5 549 653,00 zł, z czego 2 626 782,00 zł to Środki z Funduszu Dróg Samorządowych. Pozostała kwota to środki własne Gminy Pyskowice.

Realizacja przedmiotowej inwestycji spowoduje bezpośrednie połączenie rozbudowującego się dużego osiedla domów jednorodzinnych z nowo powstałą strefą aktywizacji gospodarczej w rejonie skrzyżowania DW 901 (ul. Poznańska) z ul. Lokalną. Obecnie obserwowane jest coraz większe natężenie ruchu samochodowego przebiegającego przez ulice osiedla do centrum miasta, bez możliwości szybkiego włączenia sią do dróg wyższej klasy - powiatowej 2905 S, DW 901 i dalej DK 40 oraz DK 94. Realizacja zadania pozwoli na upłynnienie ruchu samochodowego z osiedla, głównie w kierunku Gliwic i pozostałej części Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z pominięciem centrum miasta. Ponadto planowana budowa chodników umożliwi pieszym bezpośrednie, a zatem bezpiecznie dojście do takich miejsc jak przystanki autobusowe, Szkoła Podstawowa nr 6, Przedszkole nr 5, kościół pw. Nawrócenia św. Pawła oraz pobliskich sklepów. Realizacja tego zadania bezpośrednio wpłynie na poprawę jakości życia mieszkańców i jest zgodna z misją miasta Pyskowice, którą jest kreowanie spójnego, zrównoważonego rozwoju zapewniającego najwyższą jakość życia mieszkańców współtworzących jego przyjazne środowisko, a także jest elementem rozwoju spójnej sieci dróg publicznych na obszarze województwa śląskiego pozytywnie wpływającym na poprawę dostępności komunikacyjnej i czasowej obszaru o wysokim wskaźniku peryferyjności. Projektowana droga będzie alternatywnym połączeniem pomiędzy drogą powiatową nr 2905S łączącą Pyskowice z Brynkiem (tam skrzyżowanie z DK 11) a DW 901 przebiegającą od Gliwic i łączącą Pyskowice (skrzyżowanie z DK 40 i DK 94) z Wielowsią i dalej z Zawadzkiem w województwie opolskim. Jednocześnie w istotny sposób zostanie podniesione bezpieczeństwo ruchu drogowego.

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu Pyskowice.com.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również