Wiadomości z Pyskowic

Nowy portal mapowy Pyskowic - System informacji przestrzennej. Co można sprawdzić?

  • Dodano: 2019-01-21 12:45, aktualizacja: 2019-01-23 21:51

Urząd Miejski udostępnia nowy portal mapowy pod nazwą: "System Informacji Przestrzennej", dzieki któremu mieszkańcy, inwestorzy oraz turyści w prosty sposób będą mogli uzyskać ważne informacje na temat danych przestrzennych w Pyskowicach.

Zapraszamy do wypróbowania powyższego narzędzia pod bezpośrednim adresem: http://sip.gison.pl/pyskowice.

System informacji przestrzennej - jakie funkcje? 

Poza standardowymi narzędziami nawigacyjnymi, takimi jak przybliżanie i oddalanie, portal wyposażony jest w funkcję identyfikacji obiektów, włączania i wyłączania warstw tematycznych. Możliwe jest również zmierzenie odległości między interesującymi nas punktami, obliczenie powierzchni (np. działki budowlanej) i wydrukowanie zaznaczonego obszaru.

Dzięki udostępnionym w Portalu Mapowym informacjom z zakresu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - mieszkańcy w prosty sposób mają możliwość sprawdzenia, jakie jest przeznaczenie w planie lub studium dla wybranej działki.

Jakie warstwy tematyczne obejmuje Portal Mapowy?

Da dzień dzisiejszy obejmuje m.in.:

  • ortofotomapa (mapa ze zdjęć lotniczych),
  • działki ewidencyjne,
  • drogi,
  • budynki wraz z numeracją adresową,
  • obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego,
  • obowiązujące studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,
  • mienie gminne (wyróżnienie działek, będących we władaniu gminy),
  • gminna ewidencja zabytków.

Informujemy również, że aplikacja będzie aktualizowana co kwartał, a także, w miarę potrzeb i możliwości finansowych Gminy rozszerzana o dodatkowe warstwy.

Dane mają charakter podglądowy

Jednocześnie, proszę pamiętać, że dane mają charakter poglądowy i nie mogą stanowić podstaw do jakichkolwiek czynności administracyjnych czy urzędowych, a uzyskanie niewłaściwych, błędnych lub nieaktualnych danych za pomocą niniejszego portalu nie może stanowić podstaw do odpowiedzialności majątkowej Gminy Pyskowice.

W razie zauważenia jakichkolwiek nieścisłości prosimy o kontakt z Wydziałem Planowania Przestrzennego i Inwestycji, p. Agnieszką Glodt; email: a.glodt@pyskowice.pl lub p. Martą Kolanek; email: m.kolanek@pyskowice.pl lub kontakt telefoniczny tel.: (32) 332 60 58.

Nowy portal mapowy Pyskowic - System informacji przestrzennej. Co można sprawdzić?

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu Pyskowice.com.pl.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.