Wiadomości z Pyskowic

Konsultacje społeczne w sprawie studium. Twój głos jest ważny!

 • Dodano: 2021-03-04 09:15

Gmina Pyskowice przystąpiła do prac nad Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego. To bardzo ważny, strategiczny dokument w planowaniu rozwoju naszego miasta. Właśnie rozpoczynają się konsultacje społeczne nad jego kształtem. Traktowany jest jako cenne źródło informacji i pomysłów mieszkańców na temat perspektyw Pyskowic. Gorąco zachęcamy więc do wzięcia udziału. Szczegóły i link do ankiety w dalszej części informacji.

Szanowni Mieszkańcy, obecnie trwają prace nad projektem Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego obejmującym obszar w granicach administracyjnych miasta. Pracom tym będą towarzyszyć konsultacje społeczne, których celem jest włączenie mieszkańców do dyskusji nt. kierunków rozwoju i uwarunkowań przestrzennych naszego miasta. „ZIELONE PYSKOWICE” - pod takim hasłem jest realizowany projekt Studium, w którym skupimy się na idei zrównoważonego rozwoju w odniesieniu do kształtowania przestrzeni miejskiej. Rozpoczęte konsultacje społeczne będą nie tylko pogłębieniem i wzmocnieniem dialogu społecznego w procesach planistycznych, ale stanowić będą także szansę na pozyskanie opinii i pomysłów na dalszy rozwój naszego miasta. To Państwa głos jest najcenniejszy, a moim zadaniem jest robić wszystko, aby był wysłuchany i realizowany - tłumaczy Adam Wójcik, burmistrz Pyskowic.

Dlaczego Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego jest tak istotne?

To dokument planistyczny kreujący politykę przestrzenną oraz perspektywy rozwoju gminy. Dokument ten nie jest aktem prawa miejscowego, jednak wiążącym dla burmistrza miasta przy sporządzaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i służącym ich koordynacji. Mówiąc w uproszczeniu: ustalenia studium muszą mieć odzwierciedlenie w planie miejscowym. Szerzej zainteresowanych odsyłamy do rozdziału 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z 27 marca 2003 r.  (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 293 z późniejszymi zmianami).

Konsultacje społeczne nad studium gmina Pyskowice prowadzi w ramach projektu „Szkoła świadomego planowania przestrzennego 2.0”, realizowanego w ramach II Osi priorytetowej, Działania 2.19 PO WER 2014-2020. Jego celem jest wzmocnienie i pogłębienie procesów konsultacji społecznych realizowanych w ramach sporządzania dokumentów planowania i zagospodarowania przestrzennego.

Pierwszym z etapów konsultacji społecznych jest ankieta, która ma na celu zbadanie Państwa zdania na temat:

 • zbiorników retencyjnych,
 • ścieżek rowerowych,
 • powrotu kolei - stacja „Pyskowice Miasto”,
 • obwodnicy miasta.

Ankieta dostępna będzie do 12 marca br. w wersji elektronicznej pod linkiem, a w wersji papierowej:

 • w Urzędzie Miejskim w Pyskowicach (ul. Strzelców Bytomskich 3),
 • w Miejskim Ośrodku Kultury i Sportu (ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 27),
 • w Miejskiej Bibliotece Publicznej (pl. Józefa Piłsudskiego 1).

Wkrótce pojawią się również informacje o kolejnych etapach konsultacji, jak:

 • wywiady indywidualne,
 • world cafe (dyskusja w grupach),
 • terenowy punkt konsultacyjny.


Źródło: UM Pyskowice

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu Pyskowice.com.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również