Wiadomości z Pyskowic

Czym jest postępowanie restrukturyzacyjne?

 • Dodano: 2020-05-04 06:45, aktualizacja: 2020-05-04 06:58

Niektórzy dłużnicy nie są w stanie wykonać zobowiązań wobec wszystkich swoich wierzycieli. Taka sytuacja może doprowadzić nawet do upadłości (pod warunkiem oczywiście, że dłużnik prowadzi działalność gospodarczą). Aby uniknąć takiego scenariusza, istnieje możliwość uratowania przedsiębiorstwa. W tym celu należy przeprowadzić postępowanie restrukturyzacyjne.

Jaki jest cel postępowania restrukturyzacyjnego?

Restrukturyzacja ma na celu modyfikację działalności gospodarczej dłużnika, tak aby był on w stanie uregulować powiększającą się liczbę zobowiązań. Pozwala uniknąć ogłoszenia upadłości i zakończenia całej działalności – co czasem wiąże się niestety z koniecznością zwolnień zatrudnianych pracowników.

Postępowanie restrukturyzacyjne istnieje więc po to, aby przeprowadzić szereg różnych działań mających na celu naprawę przedsiębiorstwa dłużnika. Można tego dokonać poprzez:

 • zawarcie przez dłużnika niewypłacalnego lub zagrożonego niewypłacalnością układu z wierzycielami,

 • przeprowadzanie konkretnych działań sanacyjnych (naprawczych).

Rodzaje postępowań restrukturyzacyjnych

Prawo restrukturyzacyjne rozróżnia aż 4 rodzaje różnych postępowań, które mają na celu oddłużenie zobowiązanego przedsiębiorcy. Postępowanie to może więc przybrać formę:

 • postępowania o zatwierdzenie układu – jest najbardziej odformalizowaną postacią restrukturyzacji, charakteryzuje się niższymi kosztami, a także szybkością zakończenia całej sprawy. Jest przeznaczone dla dłużników, którzy nie mają jeszcze co prawda zobowiązań, ale wiedzą, że ze względu na ich pogarszającą się sytuację finansową wkrótce to nastąpi. Jest to forma działania prewencyjnego,

 • przyspieszonego postępowania układowego – jest to tzw. uproszczony tryb restrukturyzacyjny, który polega na ochronie dłużnika przed prowadzonymi już przez jego wierzycieli postępowaniami egzekucyjnymi. Zobowiązany ma tutaj znacznie mniej możliwości decyzyjnych i ściśle podlega pod rozstrzygnięcia sądu prowadzącego daną sprawę. Plusem tej formy jest natychmiastowe zawieszenie egzekucji z chwilą wszczęcia postepowania restrukturyzacyjnego,

 • postępowania układowego – ta forma jest stosowana tylko w przypadku, gdy dłużnik nie kwalifikuje się do zastosowania wobec niego postępowania o zatwierdzenie układu lub przyspieszonego postępowania układowego. Wadą tego postępowania jest niestety czas jego trwania – może ono zakończyć się nawet po upływie kilku czy kilkunastu miesięcy,

 • postępowania sanacyjnego – jest najbardziej rygorystyczną formą restrukturyzacji i praktycznie całościowym ograniczeniem aktywnej pozycji dłużnika w toczącym się postępowaniu. Zaletą jest tutaj możliwość wprowadzenia dokładnego planu sanacyjnego, co nie jest niestety możliwe w ramach poprzednich postępowań. Bardzo często doprowadza do wyzerowania stanu zadłużenia przedsiębiorcy.

Każde postepowanie restrukturyzacyjne ma za zadanie doprowadzić do spłaty wierzycieli danego przedsiębiorcy. Pamiętajmy, że skorzystać z niego mogą następujące podmioty:

 • przedsiębiorcy w rozumieniu Kodeksu cywilnego,

 • spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjne nieprowadzące działalności gospodarczej,

 • wspólnicy osobowych spółek handlowych ponoszących odpowiedzialność za zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem,

 • wspólnicy spółki partnerskiej.

Postępowanie restrukturyzacyjne czy upadłościowe – co wybrać?

Wielu dłużników mylnie sądzi, że powiększające się kłopoty finansowe w ich firmach prowadzą tylko do ogłoszenia upadłości. Postępowanie restrukturyzacyjne jest alternatywą, która pozwala na uratowanie swojego biznesu.

Nie zapominajmy jednak, że złożenie wniosku o wszczęcie restrukturyzacji nie zwalnia dłużnika od obowiązku złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości. Zobowiązany powinien więc złożyć dwa wnioski w jednym czasie – jeśli istnieją szanse na uratowanie działalności, sąd zajmie się restrukturyzacją (postępowanie upadłościowe zostanie wówczas wstrzymane z mocy samego prawa).

Podjęcie decyzji w przedmiocie złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości lub wszczęcie postępowania restrukturyzacyjnego nie jest proste dla żadnego przedsiębiorcy. O wyborze w tym zakresie powinny decydować wiedza i doświadczenie, a takie może nam zapewnić profesjonalna kancelaria prawna.

Specjaliści dokładnie przenalizują wszystkie zagrożenia i korzyści związane z wytoczeniem sprawy restrukturyzacyjnej. Jeśli nie ma ona szans powodzenia, dłużnik powinien jednak pomyśleć o upadłości. Samodzielna decyzja w tym zakresie jest jednak bardzo ryzykowna – zwłaszcza, że dotyczy dłużnika, który wprowadził się w stan niewypłacalności.

Porada dobrego prawnika jest zawsze w cenie, szczególnie jeśli dotyczy omawianej kwestii. Warto więc sięgnąć po pomoc do sprawdzonej i doświadczonej kancelarii – np. https://www.inlegis-gliwice.pl/

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu Pyskowice.com.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.