Wiadomości z Pyskowic

Wotum zaufania i absolutorium dla burmistrza Pyskowic

  • Dodano: 2022-06-27 06:30, aktualizacja: 2022-06-26 22:36

Rewitalizacja dawnego dworca kolejowego, ciąg dalszy modernizacji sieci ciepłowniczej, wiele nowych bądź odnowionych chodników, parkingów, placów zabaw. Okazją, by przypomnieć sobie najważniejsze ubiegłoroczne inwestycje było posiedzenie rady podsumowujące wykonanie budżetu i stan naszego miasta w 2021.

Jej ocena pracy burmistrza Pyskowic Adama Wójcika, wyrażona w głosowaniu nad absolutorium i wotum zaufania, jest jednoznacznie pozytywna.

Najpierw garść liczb. Miasto Pyskowice uzyskało w ubiegłym roku 109 401 480,42 zł dochodów, a wydało kwotę 102 524 061,11 zł. Różnica stanowi znaczącą nadwyżkę budżetową na sumę 6 877 419,36 zł.

Warto podkreślić, że ten dobry wynik finansowy udało się uzyskać w trudnej dla samorządów sytuacji ekonomicznej, spowodowanej koronawirusem, z zachowaniem realizacji głównych zadań i w ramach rozsądnego poziomu zadłużenia. To w istotnej mierze zasługa umiejętnego pozyskiwania środków zewnętrznych. Płynęły z wielu źródeł - z programów unijnych, rządowych, metrpolitalnych. Ta sprawność przełożyła się na wysokie miejsce Pyskowic w zestawieniu otrzymanej pomocy z UE. W ramach tzw. Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych wysokość dotacji w przeliczeniu na mieszkańca postawiła nasze miasto na drugim miejscu w podregionie, przed ośrodkami aglomeracyjnymi jak Zabrze czy Gliwice.

Inwestycje w infrastrukturę na kwotę ponad 8,5 mln zł (dokładnie 8 616 219,99, co stanowi 8,4 proc. ogółu wydatków) wprowadziły dużo zmian w miejski krajobraz. Przypomnijmy najważniejsze z tych nowości.

Odmienił się wygląd wielu ulic i podwórek. Na wielu drogach osiedlowych pojawiła się nowa nawierzchnia, chodniki, parkingi. Zaakcentujmy trzy zadania. Po modernizacji kolejnych odcinków niemal w całości odnowiono chodniki wokół rynku. Ważna, zwłaszcza dla mieszkańców części południowej, była przebudowa skrzyżowania ulic Sikorskiego – Powstańców Śląskich, przeprowadzona wspólnie z powiatowym administratorem drogi. Z kolei na odnowienie ul. Wrzosowej czekali i rolnicy i działkowcy.

Ekologiczny sukces

W 2021 nie zabrakło środków na ekologię. W północnej części miasta zakończono następną część modernizacji sieci ciepłowniczej, kolejne kopcące piece ustąpiły miejsca nowoczesnym źródłom ogrzewania dzięki finansowemu wsparciu miasta. Te działania przełożyły się na poprawę czystości powietrza.

Poszerzyła się oferta spędzania czasu wolnego. Pojawiły się siłownia zewnętrzna w Dzierżnie, plac rekreacji w rejonie ul. Poziomkowej (wybudowany w partnerstwie z firmą Dom100.eu), minipark sensoryczny z parkingiem obok MOKiS-u, przestrzeń do zabawy dla podopiecznych Miejskiego Żłobka. W tym nurcie mieści się również adaptacja dawnego dworca na Stację Kultury - centrum aktywności twórczej. Rok 2021 przybliżył bardzo ten cel - w dwanaście miesięcy budowa osiągnęła stan surowy zamknięty. Godne uwagi jest to, że inwestycja niemal w całości zostanie sfinansowana ze środków zewnętrznych, a już pozyskana pomoc przekroczyła kwotę 10 mln zł.

Szczegółowe sprawozdanie z realizacji planu finansowego Pyskowic za ubiegły rok dostępne jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, rubryka Budżet i majątek/Wykonanie budżetu/2021 rok.

Debata nad opracowaniem podsumowującym ubiegły rok otwarła sprawozdawczy blok obrad rady miejskiej 22 czerwca br. W jego dalszej części radni zapoznali się z pozytywną opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach dotyczącą wykonania budżetu Pyskowic za 2021 oraz udzielili wotum zaufania i absolutorium burmistrzowi Adamowi Wójcikowi. Wyniki głosowań w dwóch ostatnich sprawach należy odczytać jako jednoznaczny dowód poparcia dla działań burmistrza i wyraz uznania dla jego pracy - w obu wszyscy obecni na sali radni (14 osób) byli "za".

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu Pyskowice.com.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również