Wiadomości z Pyskowic

W Pyskowicach wniosek o dodatek węglowy złożysz w OPS

 • Dodano: 2022-08-17 08:30, aktualizacja: 2022-08-17 08:38

Wchodzi w życie zapowiadany od dawna dodatek węglowy. W naszym mieście wnioski w tej sprawie będzie przyjmował – również w wyznaczone soboty – Ośrodek Pomocy Społecznej. Mieszkańcy Pyskowic będą mogli złożyć stosowne dokumenty, gdy tylko ukaże się rozporządzenie określające wzór wniosku.

Tzw. ustawa węglowa przewiduje, że dodatek w wysokości 3 tys. zł przysługuje gospodarstwom domowym ogrzewającym się węglem kamiennym. Wsparcie należy się w przypadku, gdy głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy - zasilane węglem kamiennym, brykietem lub peletem, zawierającymi co najmniej 85 proc. węgla kamiennego.

Warunkiem otrzymania pomocy jest wpis lub zgłoszenie takiego źródła ogrzewania do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w ustawie o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. Z 2022 r. poz. 438, 1561 i 1576).

Wniosek o wypłatę dodatku będzie można składać od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku węglowego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Pyskowicach, ul. Strzelców Bytomskich 3 (parter, pok. 127 i 128).

W okresie do końca sierpnia wnioski będą przyjmowane w godzinach:

 • poniedziałek: od 7:30 do 14:30
 • wtorek: od 7:30 do 18:00
 • środa: od 7:30 do 14:30
 • czwartek: od 7:30 do 18:00
 • piątek: od 7:30 do 12:30.

Natomiast od 1 września wnioski będzie można składać w:

 • poniedziałek: od 8:00 do 15:00
 • wtorek: od 8:00 do 18:00
 • środę od 8:00 do 15:00
 • czwartek: od 8:00 do 18:00
 • piątek: od 8:00 do 13:00.

Dodatkowe, sobotnie terminy przyjmowania dokumentów w sprawie dodatku to 10 i 24 września br. w godzinach od 09:00 do 13:00.

Wniosek składa się osobiście:

 • w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej wniosek,
 • na piśmie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej (wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego),
 • w terminie do dnia 30 listopada 2022 r.

Wnioski złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Uwaga! Zgodnie z ustawą o dodatku węglowym informacje przedstawione we wniosku składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest zobowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”, która zastępuje pouczenie o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Natomiast OPS dokona weryfikacji wniosku, w szczególności pod kątem zgłoszenia lub wpisania głównego źródła ogrzewania w centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Dodatek węglowy wypłacony zostanie do miesiąca od dnia złożenia prawidłowo wypełnionego wniosku.

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu Pyskowice.com.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również