Pyskowice - portal miejski Pyskowice.com.pl

Wiadomości z Pyskowic

Spotkanie Przedstawicieli Gliwickiej Policji

  • Dodano: 2018-07-30 09:00

Do spotkania roboczego doszło wczoraj w Komendzie Miejskiej Policji w Gliwicach.

Z inicjatywy obu stron. Celem spotkania było zapoznanie się obydwu stron z aspektami prawnymi oraz technicznymi, jakimi uwarunkowane jest użycie kamer monitoringu miejskiego, jakim zarządza SSM. Podczas spotkania omówiono strategię dalszej współpracy pomiędzy gliwicką policją a Śląską Siecią Metropolitarną.
Motorem napędowym do spotkania, jakie odbyło się w Komendzie Miejskiej Policji w Gliwicach była chęć rozwinięcia współpracy pomiędzy gliwicką policją a SSM. Dotychczasowa współpraca polegała na przekazywaniu w ręce gliwickiej policji stanowisk do obsługi kamer należących do SSM. W ręce policji trafiło kilka stanowisk, z których możliwy jest dostęp do kamer rozmieszczonych na terenie powiatu gliwickiego. Stanowiska zostały umieszczone w komendzie miejskiej oraz komisariatach. Dzięki szybkiemu i łatwemu dostępowi policjanci samodzielnie mogą przeglądać interesujące ich nagrania z kamer, dzięki którym możliwe jest zatrzymanie sprawców przestępstw i wykroczeń. Policjanci dzięki systemowi mogą również prowadzić podgląd w trybie online, dzięki czemu obraz z kamer jest dostępny na żywo.

Z zaproszenia skorzystali dyrektor departamentu IT Śląskiej Sieci Metropolitarnej p. Krzysztof Dobrowolski oraz kierownik działu monitoringu i aplikacji p. Mirosław Krzemiński. Komendę Miejską Policji w Gliwicach prezentowali I Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Gliwicach mł. insp. Mariusz Luszawski, naczelnicy Wydziału Sztab oraz Ruchu Drogowego, a także wyznaczeni policjanci, którzy podczas pełnionej służby korzystają z urządzeń przekazanych przez SSM.
Podczas spotkania policjanci wymienili się spostrzeżeniami dotyczącymi korzystania z monitoringu, jakim dysponuje SSM. Wskazali miejsca, w jakich rozmieszczenie kamer byłoby niezbędne, przedstawili sposób wykorzystania tychże kamer. Od przedstawicieli SSM dowiedzieli się o możliwościach, jakie proponują i umożliwiają systemy analityczne SSM. Spotkanie zaowocowało powołaniem w KMP Gliwice zespołu, który zajmie się rozplanowaniem rozmieszczenia oraz funkcji kamer, które w niedalekiej przyszłości mogą zostać przez SSM umiejscowione na terenie powiatu gliwickiego. Zapowiedziano kolejne spotkanie, podczas którego zostaną przedstawione szczegółowe plany na rozwój systemu analitycznego oraz rozmieszczenia kamer.

Dodaj komentarz

Wyrażam zgodę na publikację postu w formie komentarza zgodnie z obowiązującym Regulaminem.

powiadamiaj o odpowiedziach na komentarz.

dodaj mój adres do newslettera.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.