Wiadomości z Pyskowic

Raport o stanie gminy. Pyskowice 2022 w pigułce

  • Dodano: 2023-06-07 06:30, aktualizacja: 2023-06-06 22:18

Urząd Miasta Pyskowice poddaje pod uwagę mieszkańców "Raport o stanie gminy za 2022 r.".

Na ponad 240 stronach podsumowano miniony rok - kondycję finansową miasta, najważniejsze inwestycje, wydarzenia, programy, inicjatywy. Szczegółowe dane składające się całościowy obraz stanu Pyskowic na dzień 31 grudnia 2022 roku. Z publikacją można się zapoznać m.in. na stronie www.pyskowice.pl/URZĄD MIEJSKI/ „Raport o stanie gminy".

Raport w przejrzysty sposób, m.in. poprzez tabele, wykresy zestawienia, daje wgląd w sytuację miasta w 2022 r. A był to kolejny trudny rok, w którym wszyscy odczuwaliśmy skutki wojny w Ukrainie. Miasto mocno zaangażowała się w pomoc partnerskiemu Czerwonogradowi. Choć wyzwań nie brakowało, 2022 był jednak okresem udanym. Wyznaczone cele zostały osiągnięte, Pyskowice wciąż są w czołówce miast pozyskujących środki zewnętrzne, z przeznaczeniem na rozwój miasta i inwestycje.

„Mając na uwadze wyzwania, z którymi mierzyliśmy się w 2022 r. chciałbym serdecznie podziękować Przewodniczącej Rady Miejskiej Jolancie Drozd, przewodniczącym komisji branżowych oraz radnym Rady Miejskiej za wsparcie, porozumienie i wiele wspólnie podejmowanych, często trudnych decyzji. Dziękuję wszystkim osobom zaangażowanym w pracę na rzecz miasta: kadrze kierowniczej, pracownikom samorządowym, kierownictwu i pracownikom miejskich jednostek organizacyjnych, naszym nauczycielom i rodzicom, dyrektorom żłobka, przedszkoli i szkół, instytucji kultury, zależnych od miasta spółek kapitałowych, służbom, pracownikom branż, którzy wykonywali pracę na rzecz mieszkańców, a także związków i stowarzyszeń gmin. Ogromnie dziękuję również wszystkim członkom organizacji pozarządowych, mieszkańcom aktywnie uczestniczącym w życiu miasta i wolontariuszom niosącym bezinteresowną pomoc – składa podziękowania na wstępie „Raportu” Adam Wójcik, Burmistrz Miasta Pyskowice.

„Raport” znajdziecie Państwo w wersji elektronicznej na stronie www.pyskowice.pl we wskazanym na wstępie miejscu, a formie tradycyjnej – już niedługo w Miejskiej Bibliotece Publicznej i czytelniach miejskich szkół.

Liczymy, że jego lektura stanie się inspiracją do dyskusji na tematy ważne dla Pyskowic. - przekazują władze miasta.

Spotkanie z mieszkańcami

Okazją, żeby publicznie podzielić się swoimi przemyśleniami, będzie sesja rady miejskiej. 22 czerwca o godz. 15.30 radni spotkają się m.in., by zagłosować w sprawie absolutorium dla burmistrza. Jednym z punktów obrad będzie debata nad raportem. W myśl ustawy o samorządzie gminnym jest ona otwarta dla mieszkańców. Kto chciałby zabrać głos, składa do przewodniczącego rady zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób. Należy złożyć je najpóźniej w dniu poprzedzającym sesję, czyli do 21 czerwca, w Biurze Obsługi Interesanta na parterze Urzędu Miejskiego w Pyskowicach w godzinach jego pracy. O kolejności dopuszczania do głosu i samej możliwości jego zabrania decydować będzie kolejność zgłoszenia - w debacie może uczestniczyć 15 mieszkańców.

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu Pyskowice.com.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również