Wiadomości z Pyskowic

Przed nami III sesja Rady Miejskiej w Pyskowicach. Sprawdźcie porządek obrad!

 • Dodano: 2024-06-14 07:30, aktualizacja: 2024-06-14 07:38

W czwartek, 20 czerwca 2024 r., w sali sesyjnej urzędu miejskiego (parter) o godz. 15.45, odbędzie się III sesja Rady Miejskiej w Pyskowicach.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Informacja w sprawie protokołu z II sesji Rady Miejskiej.
 4. Informacja Burmistrza Miasta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym, informacja z wykonania uchwał Rady Miejskiej oraz informacja o projektach uchwał przygotowywanych w Urzędzie Miejskim na kolejną sesję Rady Miejskiej.
 5. Informacja Przewodniczącej Rady o złożonych interpelacjach i zapytaniach radnych - sprawy bieżące.
 6. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Pyskowice z Organizacjami Pozarządowymi za 2023 rok.
 7. Wierzytelności i zobowiązania Gminy Pyskowice – skuteczność windykacji.
 8. Raport o stanie gminy Pyskowice za rok 2023 – debata nad przedstawionym raportem.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Pyskowice wotum zaufania.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu miasta Pyskowice za rok 2020.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Pyskowice absolutorium z tytułu wykonania budżetu miasta za 2023 r.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pyskowicach
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr LXIII/597/2023 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pyskowice
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych.
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia przez Burmistrza Miasta bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych.
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy lub najmu na czas oznaczony nie dłuższy niż 3 lata.
 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie niezabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Pyskowice, położonej w Pyskowicach przy ul. Dworcowej, oznaczonej jako działka nr 1/236.
 18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie niezabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Pyskowice, położonej w rejonie ul. Szpitalnej.
 19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Pyskowice, położonej w Pyskowicach przy ul. Wyzwolenia.
 20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zasięgnięcia od komendanta wojewódzkiego Policji informacji o kandydatkach na ławników na kadencję 2024- 2029.
 21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników Sadu rejonowego oraz Sądu Okręgowego w Gliwicach.
 22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania przewodniczącego zespołu opiniującego kandydatów na ławników Sądu Rejonowego oraz Sadu Okręgowego w Gliwicach.
 23. Sprawy organizacyjne.
 24. Zamknięcie sesji.

Debata o stanie Gminy Pyskowice będzie otwarta dla mieszkańców

Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym debata nad Raportem o stanie Gminy Pyskowice jest otwarta dla mieszkańców. Aby zabrać głos, należy złożyć do przewodniczącego rady zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób, w terminie do 19 czerwca, w Biurze Obsługi Interesanta na parterze Urzędu Miejskiego w Pyskowicach w godzinach jego pracy.

O kolejności dopuszczania do głosu i samej możliwości jego zabrania decydować będzie kolejność zgłoszeń - w debacie może uczestniczyć 15 mieszkańców.

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu Pyskowice.com.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również