Wiadomości z Pyskowic

Program współpracy z organizacjami pozarządowymi. Konsultacje do 11 października

  • Dodano: 2021-10-06 12:15

Rozpoczęły się konsultacje w sprawie programu współpracy gminy Pyskowice z organizacjami pozarządowymi. Uwagi dotyczące projektu uchwały w sprawie programu można zgłaszać do 11 października br. do Urzędu Miejskiego w Pyskowicach.

Program współpracy z organizacjami pozarządowymi

Program przyjmowany jest co roku i ma na celu określenie form, zasad i kierunków współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Opinie dotyczące projektu programu należy zgłaszać na formularzu stanowiącym Załącznik Nr 2 do zarządzenia burmistrza w sprawie konsultacji drogą elektroniczną (e-mail: a.tomczyk@pyskowice.pl), osobiście lub pocztą (Urząd Miejski w Pyskowicach, ul. Strzelców Bytomskich 3). O zachowaniu terminu rozstrzyga data wpływu do siedziby UM.

Link do zarządzenia burmistrza Pyskowic w sprawie konsultacji oraz projektu uchwały w sprawie programu współpracy TUTAJ.

Link do formularza zgłoszenia opinii TUTAJ.

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu Pyskowice.com.pl.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.