Wiadomości z Pyskowic

Pod koniec sierpnia odbędzie się LX sesja Rady Miejskiej w Pyskowicach

 • Dodano: 2023-08-25 10:15

W czwartek, 31 sierpnia 2023 r., w sali sesyjnej urzędu miejskiego (parter) o godz. 15.30, odbędzie się LX sesja Rady Miejskiej w Pyskowicach.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Informacja w sprawie protokołu z LIX sesji Rady Miejskiej.
 4. Informacja Burmistrza Miasta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym, informacja z wykonania uchwał Rady Miejskiej oraz informacja o projektach uchwał przygotowywanych w Urzędzie Miejskim na kolejną sesję Rady Miejskiej.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady o złożonych interpelacjach i zapytaniach radnych - sprawy bieżące.
 6. Przygotowanie placówek oświatowych do nowego roku szkolnego.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego w Pyskowicach. 
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Pyskowicach nr XXXVIII/368/2021 z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Śląskiemu na wykonanie zadania p.n. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej polegająca na budowie dwóch zatok przystankowych wraz z chodnikiem, przejściem dla pieszych i oświetleniem na drodze wojewódzkiej nr 901- ul. Gliwickiej w rejonie skrzyżowania z ul. Nasienną w Pyskowicach.” (Druk nr 568)
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na czas oznaczony nie dłuższy niż 3 lata.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej stanowiącej przedłużenie ulicy Malinowej w Pyskowicach. 
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Pyskowice i nadania jej statutu. 
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia regulaminów korzystania z gminnych obiektów sportowych.
 13. Rozpatrzenie projekt uchwały w sprawie dokonania zmian budżetu miasta na 2023 r.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2028. 
 15. Sprawy organizacyjne.
 16. Zamknięcie sesji.


Źródło: Urząd Miejski Pyskowice

Dodaj komentarz

W związku z nadchodzącą ciszą wyborczą, możliwość komentowania artykułów na naszej stronie zostanie tymczasowo zablokowana.
Dziękujemy za zrozumienie i zachęcamy do powrotu do dyskusji po zakończeniu ciszy wyborczej.

Czytaj również