Wiadomości z Pyskowic

Kolejne udogodnienia dla osób o specjalnych potrzebach w pyskowickim urzędzie

  • Dodano: 2023-12-28 11:15

Osobom o specjalnych potrzebach coraz łatwiej poruszać się po Urzędzie Miejskim w Pyskowicach. Obok funkcjonujących już rozwiązań pomagających w przemieszczaniu się, doszły właśnie udogodnienia w orientacji w postaci tabliczek w alfabecie Braille’a oraz tyflomap. Oznakowania powstały w ramach ostatniego etapu realizacji projektu „Dostępny samorząd – granty”, posiadającego dofinansowanie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Urząd Miasta wyszedł naprzeciw osobom z potrzebami

Oznaczenia dla osób niedowidzących i niewidzących pojawiły się przy drzwiach pomieszczeń oraz na korytarzach. Plany tyflograficzne, czyli przestrzenne, trójwymiarowe modele rozkładu pomieszczeń w urzędzie, z zaznaczeniem dróg ewakuacyjnych, stanęły na każdej kondygnacji. Dodatkowo mapy o podobnej funkcjonalności wykorzystano do informowania o planie pomieszczenia w przypadku dwóch toalet na parterze z dostosowaniami dla osób o szczególnych potrzebach. Temu samemu celowi służy oznaczenie pokoi numerami (lub innymi informacjami) w alfabecie Braille’a, łącznie z drzwiami sanitariatów czy w rejonie windy.

Należy podkreślić, że samorząd Pyskowic od dłuższego czasu wdraża plan zapewnienia dostępności osobom o szczególnych potrzebach. W ramach modernizacji budynku urzędu z myślą o osobach poruszających się na wózkach wykonano m.in. podjazd, toaletę, poszerzono część otworów drzwiowych w pomieszczeniach obsługi petentów na parterze. Dostępne są też pętle indukcyjne dla osób niedosłyszących. Docelowo swoje miejsce na najniższej kondygnacji budynku znajdzie kasa. O udogodnienia pod tym samym kątem, np. w postaci mapy strony, wzbogacił się miejski serwis internetowy.

Pakiet rozwiązań dostosowawczych wykonany na przestrzeni ostatnich miesięcy (winda, oznakowanie, wymogi dostępności cyfrowej) wraz z ceną usług doradczych kosztował ponad 417 tys. zł. Najdroższa była budowa dźwigu osobowego, która pochłonęła 352 245,20 zł. Wydatki w kwocie 250 tys. zł zostaną pokryte z programu „Dostępny samorząd – granty”, prowadzonego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Dodaj komentarz

W związku z nadchodzącą ciszą wyborczą, możliwość komentowania artykułów na naszej stronie zostanie tymczasowo zablokowana.
Dziękujemy za zrozumienie i zachęcamy do powrotu do dyskusji po zakończeniu ciszy wyborczej.

Czytaj również