Wiadomości z Pyskowic

Burmistrz Pyskowic otrzymał absolutorium!

  • Dodano: 2023-06-27 07:45, aktualizacja: 2023-06-27 08:00

Burmistrz Miasta Pyskowice Adam Wójcik jednogłośnie otrzymał wotum zaufania od radnych. Identyczny wynik przyniosło głosowanie nad udzieleniem absolutorium. Wcześniej rada przyjęła sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2022 r.

Jednogłośnie zagłosowano na wotum zaufania i absolutorium

Ubiegły rok był kolejnym z tych trudnych. Od 2019 roku na skutek niekorzystnych dla samorządów zmian przepisów podatkowych zaczęły maleć dochody bieżące, z drugiej strony sytuacja ogólna – epidemia COVID, inflacja, wojna – wpływa na wzrost wydatków. Mimo tych przeciwności i problemów samorządowi udaje się utrzymać stabilną kondycję finansową Pyskowic.

Wydatki miasta na koniec 2022 r. zamknęły się kwotą 118 875 784,99 zł i były o 5 701 010, 01 zł wyższe od dochodów. Deficyt został pokryty w głównej mierze z wolnych środków, wynikających z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych oraz środków europejskich. Warto podkreślić, że w trudnej sytuacji Pyskowice nie przestają ponosić nakładów na rozwój. 18 proc. budżetu (21 880 575 ,65 zł) przeznaczono na inwestycje.

Lista takich przedsięwzięć jest długa. Przypomnijmy tylko te najważniejsze. Największe środki skierowano na modernizację infrastruktury drogowej. M.in. przeprowadzono remont ul. Wyzwolenia (wspólnie z powiatem gliwickim), przebudowano ulice Młyńska i Żużlowa, wybudowano ul. Czeremchy, odnowiono część ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego, przebudowano chodnik wraz ze schodkami przy ul. Strzelców Bytomskich 8, zainstalowano oświetlenie przejść dla pieszych przy ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego oraz ul. Szopena.

Poprawił się również stan techniczny wielu obiektów miejskich

W 20222 zakończono kolejne etapy rewitalizacji dawnego dworca kolejowego na potrzeby Stacji Kultura, przeprowadzono termomodernizację Ośrodka Rozwiązywania Problemów Uzależnień przy ul. Kościelnej oraz budynku mieszkalno – usługowego przy ul.Sikorskiego, odnowiono parter urzędu miejskiego i poprawiono warunki przyjmowania mieszkańców, zamontowano windę w Szkole Podstawowej nr 6, przeprowadzono kompleksowy remont kuchni w Miejskim Żłobku.

W przestrzeni miejskiej powstały również zupełnie nowe obiekty o różnych funkcjach. Wśród nich kolumbarium na cmentarzu komunalnym, rosarium na skwerze między al. 1 Maja, ulicami Szopena i Wojska Polskiego, ogród integracji międzypokoleniowej, samoobsługowa toaleta przy ogródku jordanowskim, skatepoint przy ul.Traugutta i nowa część podobnego obiektu, funkcjonującego na tzw. placu dożynkowym. Pojawiły się również nowe kamery i monitory w ramach rozbudowy sieci monitoringu miejskiego oraz specjalny bus do przewozu podopiecznych Dziennego Domu Senior + z niepełnosprawnością.

Omówienie i debata nad tym ważnym dokumentem stanowiły początek procedury zakończonej udzieleniem absolutorium dla burmistrza Pyskowic Adama Wójcika (14 głosów za, 0 przeciw i 0 wstrzymujących się). Wcześniej radni docenili efekty jego pracy wyrażając (stosunkiem głosów 13:0:0 ) wotum zaufania na kolejny rok i przyjmując sprawozdanie z takim samym wynikiem.

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu Pyskowice.com.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również