Wiadomości z Pyskowic

Budżet Pyskowic na 2023 r. Jak zmieni się nasze miasto?

  • Dodano: 2023-01-04 07:00, aktualizacja: 2023-01-03 19:07

Wydatki na poziomie blisko 125 mln zł, o ponad 4 mln zł niższe dochody, utrzymanie prorozwojowego celu, co przekłada się na 34 mln zł na inwestycje. To zarys budżetu miasta Pyskowice na 2023, który radni przyjęli 15 grudnia, na ostatniej sesji minionego roku.

Jak wyglądają szczegóły planu finansowego na bieżący rok?

Miasto spodziewa się dochodów w wysokości 120 327 514,11 zł i wydatków na sumę 124 744 164,34 zł. Deficyt w kwocie 4 416 650,23 zostanie pokryty z nadwyżki budżetowej oraz środków ze zobowiązań dłużnych. Koszty bieżącego utrzymania miejskiej infrastruktury, usług (przede wszystkim edukacyjnych) i administracji stanowią 73 proc. ogółu wydatków. Pozostała część przeznaczona zostanie na inwestycje. Co nowego powstanie w naszym mieście?

Na pierwszy plan wysuwają się inwestycje drogowe. Przyszły rok zapowiada się pod tym kątem rekordowo. Do modernizacji ciągu Kardynała Stefana Wyszyńskiego – Rynek - Armii Krajowej dołączy wyczekiwane odnowienie ulic Szopena i Kazimierza Wielkiego. Łączna kwota przedsięwzięć to 15 230 947,38 zł. Oba korzystają z dofinansowania z programu Polski Ład.

Na tym nie koniec

W opracowaniu znajduje się dokumentacja projektowa dla chodnika przy ul. Czechowickiej, w kierunku stacji AVIA. Trwają też rozmowy z zarządem powiatu gliwickiego w sprawie budowy ciągu pieszego wraz z oświetleniem przy ul. Wyzwolenia (do stacji Orlen). Gotowa jest już dokumentacja projektowa, w połowie sfinansowana przez miasto. To kluczowa inwestycja pod kątem poprawy bezpieczeństwa pieszych.

Ten sam co powyższy wzgląd przemawia za modernizacją drogi wojewódzkiej 901 obejmującą budowę dwóch zatok przystankowych wraz z chodnikiem, przejściem dla pieszych i oświetleniem w rejonie skrzyżowania Gliwickiej z ul. Nasienną. Koszt zadania to 1 374 423 zł. W 2023 roku zaplanowano też rozpoczęcie prac projektowych w związku z przebudową DW 901 na odcinku od granicy Pyskowic z Gliwicami do zbiegu z obwodnicą (DK94) wraz z korektą skrzyżowania ulic Gliwicka – Zaolszany na kwotę (wraz z dokumentacją) 45 mln zł.

- Oba projekty to zadania województwa śląskiego, w części wspierane przez miasto Pyskowice. Za zaangażowanie w te działania bardzo dziękuję Bartłomiejowi Kowalskiemu – radnemu Sejmiku Województwa – podkreśla burmistrz Adam Wójcik.

Dalsze zmiany czekają również infrastrukturę związaną z usługami edukacyjnymi i spędzaniem czasu wolnego. Największą z inwestycji będzie termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej nr 3 oraz hali widowiskowo – sportowej. Duża część potrzebnych na projekt środków (8 mln zł) pochodzi z programu Polski Ład. Z tego samego źródła zostanie dofinansowana dalsza rozbudowa skateparku wraz z wodnym placem zabaw na placu dożynkowym (2 mln zł). Z kolei fundusze unijne (w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego) pozwolą na wykonanie następnego etapu rewitalizacji i adaptacji dawnego dworca kolejowego na Stację Kultury (3 721 752,86 zł). Nowe miejsca do wypoczynku pojawią się za też sprawą Pyskowickiego Budżetu Obywatelskiego. Na Ogród integracji międzypokoleniowej, naturalny plac zabaw oraz miasteczko ruchu drogowego zaplanowano łącznie 300 tys. zł.

Ostania z grup inwestycji obejmuje projekty podnoszące jakość codziennego funkcjonowania miasta. Jest wśród nich modernizacja monitoringu miejskiego (50 tys. zł), wykonanie wind w siedzibie urzędu miejskiego oraz Miejskim Ośrodku Kultury i Sportu (w sumie 411 tys. zł, z dofinansowaniem z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych), modernizacja budynków komunalnych (300 tys. zł) oraz szereg działań zmierzających do budowy nowych mieszkań poprzez spółki MTBS Tarnowskie Góry i SIM Śląsk Północ. W 2023 roku miasto planuje wnieść do obu podmiotów aporty w postaci nieruchomości gruntowych i zabudowanych.

Plan finansowy miasta Pyskowice na 2023 rada miejska przyjęła jednogłośnie. Wszyscy z dwunastu radnych obecnych na posiedzeniu 15 grudnia ub.r. byli „za”.

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu Pyskowice.com.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również