Wiadomości z Pyskowic

Bezzwrotne dotacje na założenie działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych

  • Dodano: 2021-04-21 07:45, aktualizacja: 2021-04-20 08:37

Jesteś osobą bezrobotną wskutek pandemii COVID-19, nieuczącą się, w wieku 18-29 lat i zamieszkującą teren subregionu centralnego woj. śląskiego?  Skorzystaj z bezzwrotnej dotacji na założenie działalności gospodarczej w ramach projektu "Kopalnia biznesu".

„Kopalnia biznesu" to bezzwrotne dotacje na założenie działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych niezarejestrowanych w PUP w wieku 18-29 lat zamieszkujących subregion centralny województwa śląskiego, które utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020 r.” to projekt realizowany przez Śląski Regionalny Fundusz Poręczeniowy Sp. z o.o. w partnerstwie z Zachodniopomorską Grupę Doradczą Sp. z o.o. współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

Projekt skierowany jest do:

Do osób bezrobotnych niezarejestrowanych w urzędzie pracy w wieku 18-29 lat, które spełniają łącznie poniższe kryteria:

  •  utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020 wskutek pandemii COVID-19 z przyczyn nie leżących po stronie pracownika,
  • nie kształcą się (tj. nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym albo zaniedbują obowiązek szkolny lub nauki),
  • nie szkolą się (tj. nie uczestniczą w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy, a także w okresie 4 tygodni przed rozpoczęciem udziału w projekcie nie brały udziału w szkoleniach mających na celu aktywizację finansowanej ze środków publicznych),
  • zamieszkują na terenie subregionu centralnego woj. śląskiego oraz deklarują rejestrację działalności gospodarczej na obszarze subregionu centralnego (szczegółowy wykaz obszarów objętych wsparciem tutaj).

Biorąc udział w projekcie można zyskać wsparcie finansowe nawet do 38 650,00 zł w tym:

  • 23.050,00 zł bezzwrotnej dotacji na założenie działalności,
  • do 2.600,00 zł/miesiąc wsparcia pomostowego nawet przez okres 6 miesięcy na pokrycie wydatków koniecznych do poniesienia w pierwszym okresie prowadzenia działalności gospodarczej, w tym m.in. kosztów ZUS, podatku oraz opłat administracyjnych związanych z prowadzoną działalnością.

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu Pyskowice.com.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również