Pyskowice - portal miejski Pyskowice.com.pl

Wiadomości z Pyskowic

Sesja Rady Miejskiej

  • Dodano: 2014-03-24 11:15
W środę 26 marca br. o godzinie 16.00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego odbędzie się XLI sesja Rady Miejskiej w Pyskowicach.
 
 
Porządek obrad:
I. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.           
II. Przedstawienie porządku obrad.          
III. Przyjęcie protokołu z XL sesji Rady Miejskiej.          
IV. Informacja Burmistrza Miasta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym, informacja z wykonania uchwał Rady Miejskiej oraz informacja o projektach uchwał przygotowywanych w Urzędzie Miejskim na kolejną sesję Rady Miejskiej.       
V. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.         
VI. Zapoznanie się ze sprawozdaniem Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach z oceny stanu bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego w powiecie gliwickim za 2013 r.        
VII. Omówienie  zjawisk patologii społecznych występujących w naszym mieście - działania podejmowane w celu ich  ograniczenia.       
VIII. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2013 r. w tym informacja z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.         
IX. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2013 r.           
X. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
1) utworzenia obwodu głosowania w Szpitalu w Pyskowicach Sp. z o.o. celem przeprowadzenia głosowania w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego (druk nr 317, przekazano do skrytki radnego 10.03.2014 r.);
2) uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Pyskowice (druk nr 321, przekazano do skrytki radnego 20.03.2014 r.);
3) zmiany uchwały nr V/37/11 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie zasad przyznawania dotacji na inwestycje związane z ochroną środowiska, obejmujących w szczególności kryteria wyboru inwestycji do finansowania lub dofinansowania, tryb postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposób jej rozliczania (druk nr 318, przekazano do skrytki radnego 12.03.2014 r.);
4) określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Pyskowice (druk nr 319, przekazano do skrytki radnego 13.03.2014 r.);
5) określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Pyskowice (druk nr 320, przekazano do skrytki radnego 13.03.2014 r.);
XI. Sprawy organizacyjne.        
XII. Zamknięcie sesji.
 

Najnowsze informacje z Pyskowic w Twojej skrzynce e-mail

Dodanie e-maila do bazy prenumeratorów oznacza akceptację regulaminu »

Następna informacja

Dodaj komentarz

Wyrażam zgodę na publikację postu w formie komentarza zgodnie z obowiązującym Regulaminem.

powiadamiaj o odpowiedziach na komentarz.

dodaj mój adres do newslettera.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.