Pyskowice - portal miejski Pyskowice.com.pl

Wiadomości z Pyskowic

Dofinansowanie na miejskie oświetlenie hybrydowe

  • Dodano: 2017-11-09 11:30, aktualizacja: 2017-11-10 17:14

W celu poprawy bezpieczeństwa i doświetlenia miejsc zaciemnionych Gmina Pyskowice pozyskała dofinansowanie ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 inwestycji polegającej na budowie oświetlenia miejskiego przy wykorzystaniu OZE (odnawialne źródła energii).

Gmina otrzyma dofinansowanie w wysokości 85% wartości inwestycji tj. ok. 690 tys. zł. Wkład własny Gminy wyniesie 15% wartości inwestycji tj. ok. 120 tys. zł. Dokładne kwoty: dofinansowania i wkładu własnego znane będą po rozstrzygnięciu przetargu.

Projekt techniczny budowy oświetlenia miejskiego przy wykorzystaniu OZE obejmuje wybudowanie 59 słupów oświetlenia hybrydowego tj. wykorzystującego energię słoneczną oraz energię z wiatru. Lampy zostaną wybudowane wszędzie tam, gdzie na budowę tradycyjnych lamp oświetlenia ulicznego zasilanego z sieci energetycznej nie pozwalają względy ekonomiczne lub techniczne.

Lampy zostaną wybudowane w następujących lokalizacjach:

  1. ul. Jaśkowicka na odcinku 250 m od wjazdu z ul. Wyzwolenia – 13 lamp
  2. ul. Oświęcimska na wysokości budynków 28b – 28j – 3 lampy
  3. ul. Rzeczna na odcinku od wjazdu z ul. Gliwickiej do budynku nr 26 – 13 lamp
  4. ul. Piaskowa na odcinku od nr 125 do mostu nad Kanałem Gliwickim – 21 lamp
  5. ul. Żużlowa na całej długości – 9 lamp


Realizacja tej inwestycji przewidziana jest w 2018 roku. W styczniu 2018 r. zostanie ogłoszony przetarg na wyłonienie wykonawcy prac.

Dodaj komentarz

Wyrażam zgodę na publikację postu w formie komentarza zgodnie z obowiązującym Regulaminem.

powiadamiaj o odpowiedziach na komentarz.

dodaj mój adres do newslettera.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.